STYRET

STYRET

Knut R. Nergaard, forretningsfører oppnevnt av Stiftelsestilsynet
Anette Tranøy, oppnevnt av Norges Handikapforbund
Hans Haugen, oppnevnt av Bergen Røde Kors
STEINBAKK REVISJON AS er stiftelsens revisor.
Stiftelsens årlige regnskaper innrapporteres til Regnskapsregisteret.