STYRET

STYRET

Greta Skauge Garmann, forretningsfører oppnevnt av styret.
Arild Birkenes, oppnevnt av Norges Handikapforbund
Hans Haugen, oppnevnt av Bergen Røde Kors
STEINBAKK REVISJON AS er stiftelsens revisor.
Stiftelsens årlige regnskaper innrapporteres til Regnskapsregisteret.