Om søknader

OM SØKNADER

Søknad om støtte må hvert år være sendt forretningsfører innen utgangen av oktober.
Ev. støtte vil bli utbetalt i desember. Søknadsskjema må være fullstendig utfylt.
Det kan gjerne suppleres med følgeskriv.
Søknaden må omfatte konkrete tiltak. Tiltaket må være støtteberettiget i henhold til vedtektene.