FORRETNINGSFØRER

FORRETNINGSFØRER

Odd og Randi Gullaksens legat er registrert i Enhetsregisteret med org.nr. 977 157 684.
Harris Advokatfirma AS v/advokat Knut R. Nergaard er forretningsfører.
Forretningsførers adresse:
Dreggsalmenning 10 – 12
Postboks 4115 Sandviken
5835 Bergen
E-post: Forretningsfører sin epostaddresse post@harris.no
Forretningsfører sin hjemmeside www.harris.no