Hjem

Odd og Randi Gullaksens legat ble opprettet i 1992 av ekteparet Odd og Randi Gullaksen. Ekteparet var barnløst og da de senere døde var legatet deres arving. Ved opprettelsen hadde legatet en grunnkapital på kr. 200.000. Denne grunnkapital er 01.01.2013 kr. 3.018.000

Legatets formål er å gi pengestøtte til hjelp for funksjonshemmede og personer med bevegelighetsvansker som følge av sykdom, lyte eller medført lidelse. Det gis støtte til konkrete behov, f.eks. rullestol, hjelpeinnretninger eller reise til helsesenter utenlands og innenlands for medisinsk eller fysikalsk behandling. Det prioriteres konkrete tiltak som p.t. ikke får støtte gjennom de offentlige ordninger. Søknader med bopel i Bergen har fortrinnsrett ved utdelinger. Det samme gjelder søkere med omfattende funksjonshemminger.

Støtte gis til enkeltpersoner, ikke organisasjoner eller institusjoner. 

STØTTE GIS TIL ENKELTPERSONER,
IKKE ORGANISASJONER ELLER INSTITUSJONER